Bratislava žije jazykmi!
28-29. septembra 2018 – Ekonomická univerzita v Bratislave

Ako pricestovať

Ako sa dostanete na LingvaFest‘?

Jednoducho. Pri univerzite sa nachádza zastávka Ekonomická univerzita, na ktorú chodí niekoľko autobusov: 68, 87, 88, 90, 98. Konkrétny spoj si môžete nájsť na stránke bratislavskej mestskej hromadnej dopravy.