Facebook
Bratislava žije jazykmi!
26.-27. septembra 2019 – Ekonomická univerzita v Bratislave

Kultúrny program

Na programe pracujeme, priebežne ho tu budeme pridávať.