Bratislava žije jazykmi!
28-29. septembra 2018 – Ekonomická univerzita v Bratislave

Prednášky

Lýdia Machová

Lýdia je polyglotka a jazyková mentorka, ktorá učí ľudí, ako sa môžu sami učiť cudzie jazyky. Je presvedčená, že na učenie sa jazykov nie je potrebný talent, a že to dokáže každý, pokiaľ nájde spôsob, ako ho učenie sa jazyka môže baviť. Sama sa učí nový jazyk zhruba každé dva roky a momentálne sa plynule dohovorí v siedmich cudzích jazykoch. Vo voľnom čase rada cestuje a venuje sa latinskoamerickým tancom.