Facebook
Bratislavo vivas per lingvoj!
28-29-a de septembro 2018 – Ekonomika universitato en Bratislavo

Rapidkursoj de lingvoj

La detala programo de la festivalo (horoj kaj ĉambroj) estas ĉi tie.

Dum la tuta festivalo okazos paralele pluraj lingvokursoj, tiel nomataj “gustumaj lecionoj”. Se vi volas provi lingvon, t. e. konatiĝi kun ĝi, se vi scivolas, kiel ĝi sonas, aŭ se vi volas lerni bazajn esprimojn aŭ la alfabeton, do vi estas en la ĝusta loko. 🙂

Pri kiuj lingvoj vi povas antaŭĝoji?

Ili estas alfabete ordigitaj (la kursoj estos en la slovaka aŭ ĉeĥa, se ne estas indikite alie):

 • belorusa
 • ĉina (angle)
 • Esperanto
 • franca
 • germana
 • hebrea
 • hindia
 • hispana
 • indonezia
 • itala
 • irlanda (angle)
 • japana
 • klingona (angle)
 • Latino
 • navia (angle)
 • Novoslovienskij
 • persa (daria)
 • pola
 • romaa
 • rusa
 • serba
 • slovaka signolingvo
 • svahila
 • taja (angle)
 • Tokipono

Jen detaloj pri kelkaj el tiuj rapidkursoj (en la sama lingvo kiel la kurso):

Hablemos español s mexickou políciou – rýchlokurz španielskeho jazyka pre začiatočníkov

Častokrát mávame z vecí „španielsku dedinu“. Najmä vtedy, keď im nerozumieme. Skúšali ste si niekedy púšťať video či film v španielčine a vôbec ste mu nerozumeli? Ukážeme Vám, že stačí 45 minút na to, aby ste sa za pomoci lektoriek, audiovizuálnej techniky a prostredníctvom priamej metódy naučili základné frázy španielskeho jazyka, vďaka čomu budete schopní komunikovať s inými a odpovedať na otázky priamo v španielčine, a to s použitím aktuálne prebranej slovnej zásoby. ¡Hasta pronto!

Zuzana Civáňová a Monika Brezováková

Zuzana Civáňová vyštudovala učiteľstvo ruského jazyka a literatúry a španielskeho jazyka a literatúry na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Svoju vášeň k španielskemu jazyku a kultúre hispanofónnych krajín Latinskej Ameriky sa rozhodla pestovať i počas doktorandského štúdia na svojej alma mater v odbore teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr, sústreďujúc svoj záujem na guatemalského spisovateľa a držiteľa Nobelovej ceny za literatúru Miguela Ángela Asturiasa. Výučbe španielčiny sa venuje už takmer 10 rokov. V súčasnosti vyučuje na Katedre romanistiky FF UKF v Nitre španielsky jazyk, španielsku literatúru 20. storočia, ako aj metodiku vyučovania španielčiny.

Monika Brezováková je absolventkou učiteľského štúdia španielskeho jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V súčasnosti je študentkou doktorandského štúdia na Katedre Romanistiky FF UKF v Nitre, kde sa venuje výskumu hispanoamerickej literatúry, konkrétne hispanoamerickej exilovej tvorbe. Medzi jej najväčšie záľuby patrí literatúra a jazyky.


Taliančina pre náhodných turistov

Dostali ste príležitosť vycestovať do Talianska a chceli by ste komunikovať samostatne, láskavo si vypýtať občerstvenie (kávu, obed, cigarety, atď.), cestu, cenu a iné? Komunikačnou metódou vás v rýchlosti dostaneme do obrazu a naučíme niektoré kľúčové výrazy.

Mirta Ćurković a Paolo Di Vico

Mirta Ćurković pochádza z miešanej chorvátsko-sardínskej rodiny, no prvé tri desaťročia svojho života žila v rodnom Taliansku, kde vyštudovala cudzie jazyky a literatúry na Padovskej univerzite. Na Slovensko prišla na Valentína v roku 1999 a kvôli láske sa domov už nevrátila. Taliančinu vyučuje od roku 2000, kedy viedla prvé kurzy v Talianskom kultúrnom inštitúte. V roku 2004 skončila Master v odbore Projektovanie a riadenie kooperačných a vzdelávacích aktivít pre stredovýchodnú a balkánsku Európu. Od roku 2006 pracuje ako súdna prekladateľka a tlmočníčka. V roku 2017 sa rozhodla spestriť svoj život a vydala sa na cestu doktorandského štúdia, v rámci ktorého pôsobí na Katedre romanistiky FF UKF v Nitre v odbore Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr.

Paolo Di Vico – od 1998 lektor talianskeho jazyka na Katedre romanistiky FF UKF v Nitre. Vyštudoval slovanskú filológiu a dejiny Východnej Európy v Neapole a v Benátkach ukončil master vo výučbe talianskeho jazyka a talianskej kultúry pre cudzincov. Veľmi rád číta, študuje jazyky a spoznáva nové kultúry.