Podujatie je z technicko-organizačných dôvodov zrušené!

Žiaľ, z viacerých dôvodov sme boli ako organizátori nútení tento rok zrušiť plánovaný jazykový festival – ak sa veci pohnú správnym smerom, tak sa na LingvaFest-e stretneme v budúcom roku 2018! Ďakujeme za pochopenie a priazeň.

Jeseň roku 2017 sa bude niesť v znamení jazykov!

V Bratislave sa bude v septembri konať prvý medzinárodný jazykový festival na Slovensku s názvom LingvaFest’ 2017 a vy by ste mali byť určite pri tom!

Cieľom tohto pestrého dvojdňového podujatia s očakávanou účasťou niekoľkých tisícok účastníkov je predovšetkým:

  • prezentácia rôznych cudzích jazykov a kultúr,
  • prebudenie záujmu o cudzie jazyky,
  • zvýšenie motivácie pri učení sa cudzích jazykov,
  • prezentácie efektívnej výučby, nových metód, aplikácií,
  • priestor na prepojenie rôznych inštitúcií a jednotlivcov, ktorí sa venujú jazykom.

KEDY: 22. a 23. septembra 2017.

KDE: Ekonomická univerzita v Bratislave.

PREČO? LingvaFest má víziu byť podujatím „o jazykoch, s jazykmi a pre jazyky“. Je to miesto na spoznávanie cudzích jazykov, ale aj kultúr s nimi spojených.

Jazyky a komunikácia sa týkajú každého z nás, a preto je tento jazykový festival otvorený všetkým ľuďom. A aby sme nezabudli: celé podujatie si môžete prísť vychutnať úplne zadarmo.

Nad podujatím prevzali záštitu:

  • Peter Plavčan – minister školstva, vedy, výskumu a športu
  • Ferdinand Daňo – rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave
  • Ľudovít Hajduk – riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu