Facebook
Bratislava žije jazykmi!
26.-27. septembra 2019 – Ekonomická univerzita v Bratislave

Tvorivé dielne

Počas podujatia sa bude konať viacero tvorivých dielní (workshopov), na ktorých sa bude dať vyskúšať si niečo nové a všeličo zaujímavé naučiť. Postupne ich tu predstavíme.

Na programe pracujeme, priebežne ho budeme pridávať.