Facebook
Bratislava žije jazykmi!
28-29. septembra 2018 – Ekonomická univerzita v Bratislave

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok o LingvaFest‘ 2018 píšte na e-mailovú adresu: info@lingvafest.sk alebo volajte na: 0902 203369.

Organizátori

E@I, Víťazná 840/67A, 958 04 Partizánske (www.ikso.net)
Kancelária: Februárova 2, 958 01 Partizánske
Tel.: 0902 203369
Mail: info@lingvafest.sk
Facebook stránka
Web: www.lingvafest.sk

Adresa podujatia

Ekonomická univerzita v Bratislave (budova národohospodárskej fakulty)
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava (Petržalka)

www.euba.sk

Poznámka: V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom podujatia, prosím, nekontaktujte univerzitu, ale priamo organizátorov podujatia.