Facebook
Bratislava žije jazykmi!
28-29. septembra 2018 – Ekonomická univerzita v Bratislave

Organizátori

LingvaFest’ 2018 organizujú:

Organizačný tím

V prípade potreby je možné kontaktovať jednotlivých organizátorov:

Peter Baláž – Hlavný organizátor podujatia, program

Peter Baláž je esperantista, vydavateľ a editor a v súčasnosti hlavne koordinátor občianskeho združenia Edukácia@Internet (E@I). Peter žije vo svojom rodnom meste Partizánske, a na rôznych úrovniach rozpráva nasledovnými jazykmi: slovenčina, čeština, esperanto, nemčina, angličtina, poľština a ruština. Je aktívny hlavne v medzinárodnom esperantskom hnutí a vo vzdelávacích projektoch organizácie E@I. Je tiež známy ako organizátor medzinárodných podujatí. Je bývalým členom správnej rady slovenskej Wikipedie a v roku 2012 sa stal členom kontrolnej rady. Vlastní aj slovenské vydavateľstvo Espero, založené v roku 2003, ktoré vydáva hlavne diela v esperante. Viac informácií: Wikipedia.

Kontakt: peter.balaz@lingvafest.sk

Michal Grodza – Dobrovoľníci

Michal pochádza z východnej časti Slovenska a je schopný komunikovať po anglicky, poľsky, francúzsky, turecky a prijal výzvu naučiť sa Esperanto. Jeho láska k cudzím jazykom pochádza z čias keď ako malý sledoval Cartoon Network. Vyštudoval učiteľstvo anglického jazyka, no obľubu našiel v neformálnom vzdelávaní. Pracuje ako mládežnícky mentor a organizátor medzinárodných mládežníckych výmen a školení.

Kontakt: michal.grodza@lingvafest.sk

Katarína Krutá – PR, médiá, sociálne siete

Katarína sa v rámci LingvaFest venuje PR a komunikácii s médiami. Rada píše články na jazykové témy, ktoré boli uverejnené vo viacerých médiách. Vo svojom voľnom čase ju baví štúdium jazykov, momentálne sa intenzívne venuje angličtine a esperantu.

Kontakt: katarina.kruta@lingvafest.sk

Zuzana Šplhová – Vystavovatelia, sponzori

Zuzana vyštudovala prekladateľstvo a tlmočníctvo. Teraz pracuje ako freelance prekladateľka, pričom najviac ju baví preklad titulkov pre filmové festivaly. Plynulo ovláda angličtinu a španielčinu, učí sa esperanto a jej ďalšou métou je čínština. Na LingvaFeste má na starosti oslovovanie a komunikáciu s vystavovateľmi a partnermi, ale pomáha aj s prekladmi a ostatnými stránkami organizácie.
Kontakt: zuzana.splhova@lingvafest.sk

Dorota Rodzianko – Fakturácia, objednávky

Dorota má 29 rokov, pochádza z Poľska a v súčasnosti žije na Slovensku a pracuje pre E@I. Študovala ekonomiku. Od roku 2010 organizuje medzinárodné podujatia v rôznych európskych mestách a krajinách. Od roku 2012 má na starosti prevažne administratívu účastníkov a financie. Má bohaté skúsenosti s organizovaním a administráciou medzinárodných, najmä jazykovo orientovaných podujatí.

Kontakt: dorota.rodzianko@lingvafest.sk

Matthieu Desplantes – Web-stránka, technická výpomoc

Matthieu je z Francúzska, ale od októbra 2013 žije na Slovensku. V Paríži päť rokov študoval počítačové inžinierstvo a teraz pracuje s počítačmi, aj s jazykmi. Do určitej miery hovorí po francúzsky, esperantsky, anglicky, slovensky a rusky a ovláda základy niekoľkých ďalších jazykov. Podieľal sa na organizovaní niekoľkých medzinárodných podujatí, z ktorých väčšina sa týkala esperanta.

Kontakt: matthieu.desplantes@lingvafest.sk

Program, partneri z Českej republiky

Jitka Vršovská (Jiti Dias)

Jitka je pôvodom z Prahy, z Českej republiky, časť jej rodiny má portugalské korene a potom, čo študovala a pracovala v 7 rôznych krajinách sa usadila v Berlíne, v Nemecku, kde už žije cez 3 roky. Jitka je podobne ako jej kolegovia veľký fanúšik jazykov, momentálne sa dohovorí 8 európskymi jazykmi a učí sa 3 ďalšie. V profesionálnom živote sa venuje medzinárodnému event managementu a je odborníkom na HR a vzdelávanie.

Kontakt: jitka.vrsovska@lingvafest.sk

Kto sme a prečo to robíme

S myšlienkou zorganizovania jazykového festivalu na Slovensku prišlo naše združenie Edukácia@Internet (E@I) už pomerne dávno. Sami sa od začiatku nášho vzniku (2005) venujeme vzdelávaniu cez internet, a to predovšetkým jazykov. Vytvárame rôzne bezplatné mnohojazyčné vzdelávacie stránky. Naše aktivity sme začali tým, že sme vytvorili vôbec prvý mnohojazyčný portál na vyučovanie esperanta na svete: lernu.net. Esperanto je pre nás stále veľmi dôležité (je to aj pracovný jazyk v našej medzinárodnej kancelárii), no venujeme sa aj iným jazykom. Postupne sme pridávali rôzne iné projekty a jazyky: slovake.eu, deutsch.info, mluvtecesky.net, speaklearn.eu, lingvo.info atď. Prehľad našich projektov môžete nájsť tu. Okrem tvorby vzdelávacích webov ale organizujeme aj rôzne podujatia: školenia, semináre, tvorivé dieľne, kongresy, letné školy. Jazykom sa teda venujeme už od samého vzniku organizácie a už dlhšiu dobu registrujeme absenciu podobného podujatia na Slovensko. No a tak sme si povedali že to chceme zmeniť – a sme radi, že sme našli podobne zmýšľajúcich ľudí, s ktorými pre Vás toto podujatie teraz pripravujeme!

Vízia E@I je svet mieru a harmónie, v ktorom všetci občania môžu rýchlo a ľahko komunikovať po celom svete. Hlavné ciele, smerujúce k tejto vízii, sú:

  • podnecovať medzikultúrne vzdelávanie a medzinárodnú spoluprácu a komunikáciu;
  • podporovať učenie a používanie internetových techník a jazykov;
  • pomáhať uskutočňovať Chartu Organizácie Spojených národov a jej Deklaráciu ľudských práv;

Na dosiahnutie týchto cieľov E@I iniciuje a podporuje projekty s medzinárodnou spoluprácou mládeže, organizuje vzdelávacie a kultúrne podujatia, ktoré súvisia s cieľmi organizácie a informuje o dôležitosti a užitočnosti bezbariérovej medzinárodnej komunikácie.

Ochotu na spoluprácu sme našli na Ekonomickej univerzite v Bratislave ako aj priamo na jej Fakulte aplikovaných jazykov. Radi by sme sa preto poďakovali pánovi rektorovi EU Ferdinandovi Daňovi aj pánovi dekanovi FAJ Radoslavovi Štefančíkovi. Rovnako sme za spoluprácu vďační slovenskej polyglotke Lýdii Machovej, ktorá nám s podujatím aktívne pomáha a zároveň v rámci svojej firmy Jazykový mentoring propaguje efektívne učenie sa jazykov.

Dobrovoľníci

LingvaFest je akcia plná bohatého, na jazyky zameraného programu: poučné prednášky, zaujímavé workshopy, zábavné rýchlokurzy, pestré koncerty a výborný sprievodný program. Toto všetko sa dá uskutočniť nielen vďaka organizátorom, ale aj vďaka výborným dobrovoľníkom, ktorí nám pri akcii pomáhajú. Im všetkým patrí naše ďakujeme!

Dobrovoľníci sú bežní ľudia, ktorí sa ale rozhodli tomuto podujatiu venovať trochu svojho času (a umu) navyše. Sú veľmi dôležití, aj keď možno vykonávajú prácu, ktorú si bežný návštevník možno ani nevšimne – o to viac sú potrební, nakoľko takejto (ale aj inej) práce je okolo takejto akcie naozaj dosť. Čo také dobrovoľnícto na akcii LingvaFest obnáša? Úloh je viac ako dosť, každý si vie vybrať to svoje (ak nevie, tak mu sami pridelíme to naše :)):
Služba v info-stánku, kontrola a obsluha techniky, zabezpečenie občerstvenia pre prednášajúcich, príprava priestorov, nosenie vecí, príprava materiálov pre návštevníkov a pod.

Pomáhať sa dá v rámci dobrovoľníctva už aj pred akciou samotnou: kontaktovanie vystavovateľov, získavanie sponzorov, oslovovanie prednášajúcich, písanie článkov, tlačových správ a pod.

Aj by si chcel/a zažiť akciu LingvaFest z iného (dobrodružnejšieho) uhla ako len bežný návštevník – ako dobrovoľník? Tak nám vyplň tento formulár a staň sa súčasťou festivalu!