Facebook
Bratislava žije jazykmi!
28-29. septembra 2018 – Ekonomická univerzita v Bratislave

Rýchlokurzy jazykov

Presný harmonogram festivalu (zadelenie času a miesnosti) nájdete tu.

Počas celého festivalu budú prebiehať paralelne viaceré jazykové kurzy – takzvané „ochutnávkové hodiny“. Ak si chcete prísť vyskúšať nejaký jazyk – v skratke sa s ním prísť zoznámiť, ak ste zvedavý, ako znie, alebo sa chcete naučiť základné výrazy či abecedu, tak ste na správnom mieste :).

Na aké jazyky sa teda môžete tešiť?

Zoradené sú podľa abecedy (kurzy budú v slovenčine alebo češtine, pokiaľ nie je napísané inak):

 • bieloruština
 • čínština (po anglicky)
 • esperanto
 • francúština
 • hebrejčina
 • hindi
 • indonézština
 • írčina (po anglicky)
 • japončina
 • klingónčina (po anglicky)
 • latinčina
 • na’vi (po anglicky)
 • nemčina
 • novoslovienskij
 • perzština (darí)
 • poľština
 • rómčina
 • ruština
 • slovenský posunkový jazyk
 • srbština
 • swahilčina
 • španielčina
 • taliančina
 • thajčina (po anglicky)
 • toki pona

Tu nájdete podrobnosti o niekoľkých z tých rýchlokurzov:

Hablemos español s mexickou políciou – rýchlokurz španielskeho jazyka pre začiatočníkov

Častokrát mávame z vecí „španielsku dedinu“. Najmä vtedy, keď im nerozumieme. Skúšali ste si niekedy púšťať video či film v španielčine a vôbec ste mu nerozumeli? Ukážeme Vám, že stačí 45 minút na to, aby ste sa za pomoci lektoriek, audiovizuálnej techniky a prostredníctvom priamej metódy naučili základné frázy španielskeho jazyka, vďaka čomu budete schopní komunikovať s inými a odpovedať na otázky priamo v španielčine, a to s použitím aktuálne prebranej slovnej zásoby. ¡Hasta pronto!

Zuzana Civáňová a Monika Brezováková

Zuzana Civáňová vyštudovala učiteľstvo ruského jazyka a literatúry a španielskeho jazyka a literatúry na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Svoju vášeň k španielskemu jazyku a kultúre hispanofónnych krajín Latinskej Ameriky sa rozhodla pestovať i počas doktorandského štúdia na svojej alma mater v odbore teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr, sústreďujúc svoj záujem na guatemalského spisovateľa a držiteľa Nobelovej ceny za literatúru Miguela Ángela Asturiasa. Výučbe španielčiny sa venuje už takmer 10 rokov. V súčasnosti vyučuje na Katedre romanistiky FF UKF v Nitre španielsky jazyk, španielsku literatúru 20. storočia, ako aj metodiku vyučovania španielčiny.

Monika Brezováková je absolventkou učiteľského štúdia španielskeho jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V súčasnosti je študentkou doktorandského štúdia na Katedre Romanistiky FF UKF v Nitre, kde sa venuje výskumu hispanoamerickej literatúry, konkrétne hispanoamerickej exilovej tvorbe. Medzi jej najväčšie záľuby patrí literatúra a jazyky.


Taliančina pre náhodných turistov

Dostali ste príležitosť vycestovať do Talianska a chceli by ste komunikovať samostatne, láskavo si vypýtať občerstvenie (kávu, obed, cigarety, atď.), cestu, cenu a iné? Komunikačnou metódou vás v rýchlosti dostaneme do obrazu a naučíme niektoré kľúčové výrazy.

Mirta Ćurković a Paolo Di Vico

Mirta Ćurković pochádza z miešanej chorvátsko-sardínskej rodiny, no prvé tri desaťročia svojho života žila v rodnom Taliansku, kde vyštudovala cudzie jazyky a literatúry na Padovskej univerzite. Na Slovensko prišla na Valentína v roku 1999 a kvôli láske sa domov už nevrátila. Taliančinu vyučuje od roku 2000, kedy viedla prvé kurzy v Talianskom kultúrnom inštitúte. V roku 2004 skončila Master v odbore Projektovanie a riadenie kooperačných a vzdelávacích aktivít pre stredovýchodnú a balkánsku Európu. Od roku 2006 pracuje ako súdna prekladateľka a tlmočníčka. V roku 2017 sa rozhodla spestriť svoj život a vydala sa na cestu doktorandského štúdia, v rámci ktorého pôsobí na Katedre romanistiky FF UKF v Nitre v odbore Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr.

Paolo Di Vico – od 1998 lektor talianskeho jazyka na Katedre romanistiky FF UKF v Nitre. Vyštudoval slovanskú filológiu a dejiny Východnej Európy v Neapole a v Benátkach ukončil master vo výučbe talianskeho jazyka a talianskej kultúry pre cudzincov. Veľmi rád číta, študuje jazyky a spoznáva nové kultúry.