Facebook
Bratislava lives through languages!
28-29th September, 2018 – University of Economics, Bratislava

Stands

During our festival, you will be able to visit the stands of these organisations:

Edukácia@Internet
Ekonomická univerzita v Bratislave
Slovenská esperantská federácia
Jazykový mentoring
Štátny pedagogický ústav
Ostravská univerzita
Fakulta aplikovaných jazykov
Dom použitých kníh
Slovindia
Raabe
PONS
LIBRE
SSPOL
Iuventa
English.sk
City Lingva
Megabooks.sk
ASAP-translation.com
Asociácia rusistov Slovenska
Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave
WocaBee
iHRYsko
Ústav romologických štúdií, Nitra
Nin Hao
BiLingvi
Trnavská univerzita
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
ENGLISHstay
Danube Compass
Estudia español en España
Bonjour francúzština
Poď podnikať
Bridge Publishing House
American Councils for International Education
deutschothek
Instituto Cervantes v Bratislave
RTVS: Rádio Slovakia International

We are still adding exhibitors to the website. More companies, organisations and publishing houses will certainly be added. If you are interested in participating, please see here.