Facebook
Bratislava žije jazykmi!
26.-27. septembra 2019 – Ekonomická univerzita v Bratislave

Partneri

Hlavný partner podujatia

Európska komisia

Partneri podujatia

European Solidarity Corps
Jazykový mentoring
Ostravska univerzita – Filozofická fakulta
Štátny pedagogický ústav
Fakulta aplikovaných jazykov
Mesto Bratislava
IUVENTA

Gastro partneri

Džúsbar
Daxen
Pizza Smile
Veda