Facebook
Bratislava žije jazykmi!
26.-27. septembra 2019 – Ekonomická univerzita v Bratislave

Výstavné stánky

Na týchto vystavovateľov sa už môžete tešiť na našom festivale:

Vystavovateľov budeme priebežne dopĺňať na stránku. Ak máte aj vy záujem o účasť, pozrite sa