Facebook
Bratislavo vivas per lingvoj!
26-a kaj 27-a de septembro 2019 – Ekonomika universitato en Bratislavo

Kontakto

Kaze de ajnaj demandoj pri LingvaFest’ 2019, skribu al info@lingvafest.sk aŭ telefonu al +421 902 203 369.

Organizantoj

E@I, Víťazná 840/67A, 958 04 Partizánske (www.ikso.net)
Oficejo: Februárova 2, 958 01 Partizánske
Telefono: 0902 203369
Retpoŝto: info@lingvafest.sk
Facebook-paĝo
Retejo: www.lingvafest.sk

Adreso de la evento

Ekonomická univerzita v Bratislave (ĉefa konstruaĵo de la rektorejo)
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava (Petržalka)
Slovakio

www.euba.sk

Rimarko: Kaze de ajnaj demandoj pri la festivalo, bonvolu ne kontakti la universitaton, sed rekte la organizantojn de la aranĝo.