Facebook
Bratislavo vivas per lingvoj!
26-a kaj 27-a de septembro 2019 – Ekonomika universitato en Bratislavo

Kreivaj metiejoj

Dum la evento okazos pluraj kreivaj metiejoj, kie vi povos provi ion novan kaj lerni ion interesan. Ni prezentos ilin ĉi tie.

Fears and Mistakes

This energetic, highly interactive and fun-filled workshop aims at tackling fears of making mistakes common among learners of foreign languages.
Through a series of improvisation games, you will get out of your comfort zone, experience how freeing it is to fail spectacularly, gracefully and joyfully, and learn to see mistakes as part of learning and becoming better. By allowing ourselves to fail and make mistakes, we learn to better handle our fears of speaking in a foreign language and make faster progress.

Hon Chong

Hon Chong is a teaching artist, improviser, actor and storyteller. He is the founder and artistic director of Funnylicious Improv Theater. He regularly performs with his troupe and alone all over Europe.
He discovered his love for improv while pursuing theater and film studies in university. He has trained with many well-known improv teachers from around the world.
Hon has utilized his skills, along with extensive acting and improv training to coach and train a wide spectrum of clients and companies in a variety of contexts.


Společný jazyk hudby

Účastníci se dozvědí o skrytém významu hudby v komunikaci i v celém životě a také si prakticky vyzkouší jak působí zvuk na lidský organizmus. Vyzkoušejte si např. jak si lze pěkně popovídat beze slov.

Zdeněk Hladík

Zdeněk Hladík – učil i studoval hudbu v Evropě, Austrálii a v Indii. Prošel celou řadou žánrů, od prvních kroků ve folku přes klasickou hudbu, country, jazz, rock, pop až zpět k základním kořenům hudby. Nyní se věnuje hudbě východních směrů. Je jedním z mála evropských sitáristů a s tímto nástrojem koncertuje. Spolupracuje s mnoha organizacemi jako muzikant, učitel i muzikoterapeut.


Ruský, ukrajinský a bieloruský jazyk naživo!

Absolvujte krátky kurz ruského, ukrajinského a bieloruského jazyka. Lektorky, pôsobiace na našej katedre vám hravou formou ukážu, že učiť sa tieto jazyky nie je vôbec náročné.

Doc. Olena Pavlivna Kumeda, CSc.

V roku 2003 ukončila štúdium na Filologickej fakulte Sumskej štátnej pedagogickej univerzity A.S. Makarenka v Sumách v špecializácii učiteľ ukrajinského jazyka a literatúry. V roku 2011 v Inštitúte ukrajinského jazyka Ukrajinskej akadémie vied obhájila dizertačnú prácu a od roku 2012 pôsobí ako docentka na Katedre ukrajinského jazyka na domovskej univerzite. Odborne sa profiluje v problematike vzniku a vývoja ukrajinského jazyka, dejinách spisovnej ukrajinčiny, v problematike koexistencie dialektov a spisovného jazyka. Od roku 2017 pôsobí ako lektorka ukrajinského jazyka na Katedre rusistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Mgr. Ekaterina Matiushenko, PhD.

V roku 2010 ukončila štúdium na Volgogradskej štátnej pedagogickej univerzite v špecializácii lingvista, prekladateľ anglický jazyk – ruský jazyk. V roku 2013 obhájila dizertačnú prácu na tému „Dynamické procesy v jazyku časopisu pre mládež“. Od ukončenia štúdia pracovala ako učiteľ ruského jazyka ako cudzieho na niekoľkých univerzitách, prevažne vo Volgograde. Absolvovala niekoľko pracovných stáží v zahraničí (napr. 2017 Changchun, Čína; 2018 Plzeň, Česká republika). Odborne sa profiluje v oblasti interkultúrnej komunikácie, metodiky vyučovania ruského jazyka ako cudzieho, štylistiky súčasného ruského jazyka. Na Katedre rusistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pôsobí ako lektorka ruského jazyka od októbra 2018.

Anna Shvaba

V roku 2008 ukončila štúdium na Filologickej fakulte Bieloruskej štátnej univerzity v Minsku, v špecializácii učiteľ bieloruského jazyka a literatúry. V roku 2013 na svojej domovskej univerzite ukončila ašpirantúru v špecializácii Folkloristika. V rokoch 2014 – 2015 pracovala na Katedre slovanskej filológie v Inštitúte filológie Kyjevskej štátnej univerzity Tarasa Ševčenka v Kyjeve. Od roku 2016 pôsobí ako lektorka bieloruského jazyka na Katedre rusistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Jej odborná profilácia je zameraná na tradičnú kultúru Bieloruska a iných slovanských národov v porovnávacom aspekte a na výučbu bieloruského jazyka ako cudzieho.


Naučte sa učiť slovíčka metódou Goldlist!

Ak sa vám ťažko pamätajú slovíčka, a chceli by ste sa učiť slovíčka tak, že sa ich vlastne vôbec neučíte, tak tento workshop by ste si nemali nechať ujsť. Metóda Goldlist je o obyčajnom vypisovaní si slovíčok a fráz do zošita v pravidelných intervaloch. Nič sa nesnažíte zapamätať si, a predsa si o dva týždne budete pamätať 30% vypísaných slov! Táto metóda si získala tisíce fanúšikov po celom svete, príďte si ju osvojiť aj vy. Lýdia Machová so svojím tímom z Jazykového mentoringu vám dajú kompletný návod, ako na ňu, tak že sa hneď v ten deň môžete začať učiť úplne inak – zábavne, nenútene, a efektívne!

Lýdia Machová

Lýdia Machová, PhD. je na Slovensku už pomerne známa polyglotka a jazyková mentorka. Sama sa naučila 9 jazykov, z ktorých 7 ovláda plynule, a jej životnou misiou je pomôcť aj iným ľuďom naučiť sa cudzie jazyky s radosťou a ľahkosťou. Je presvedčená, že na jazyky nie je potrebný talent, človek si skrátka len musí nájsť metódy, ktoré mu sadnú. A tých je mnoho! So svojím 6-členným tímom Jazykového mentoringu pomohli už tisícom ľudí nielen doma, ale aj vo svete. Lýdiu ste mohli zachytiť vo viacerých slovenských médiách (Inkognito, Trochu inak, viaceré časopisy a noviny) a tiež na prestížnej stránke ted.com, kde jej prednášku o učení sa jazykov videlo už viac ako 5 miliónov ľudí.


Skutočný svet bratov Grimmovcov

Slovensko-nemecký workshop Vás trochu netradične prevedie svetom rozprávok bratov Grimmovcov. Na ceste môžete stretnúť známe postavy príbehov, ktoré ukážu svoju nepoznanú tvár. Je naozaj všetko také, ako sa zdá? Dozviete na workshope, ktorý je podporovaný projektom APVV-17-0071 Podpora čitateľskej gramotnosti v materinskom a cudzom jazyku.

Erwin Weiss

Mgr. Ervín Weiss, PhD. sa zaoberá historickou gramatikou nemeckého jazyka a analýzou nemeckých textov. Vyučuje morfológiu, syntax, historickú gramatiku nemeckého jazyka.

Svetlana Stančeková

Mgr. Ing. Svetlana Stančeková pôsobí na Katedre germanistiky FF UKF v Nitre a vo svojej práci sa zaoberá afektívnou zložkou v procese učenia sa cudzieho jazyka.

Anikó Ficzere

Mgr. Anikó Ficzere sa zaoberá motiváciou a komunikatívnymi zručnosťami v osvojovaní si cudzieho jazyka. Na Katedre germanistiky FF UKF v Nitre vyučuje psychológiu sociálnej komunikácie a seminár mediácie.