Facebook
Bratislava žije jazykmi!
26.-27. septembra 2019 – Ekonomická univerzita v Bratislave

Kultúrny program

Suvereno

Suvereno, predstaviteľ uvedomelého hip-hopu, tentokrát prichádza s motivačno-výchovným koncertom pre žiakov a študentov. Jeho texty obsahujú témy sociálne, osobného sebarozvoja, filozofie, spirituality s dôrazom na motiváciu, inšpiráciu a pozdvihnutie ľudského ducha. Jeho vystúpenia sú tématicky ladené a obohatené o skladby súvisiace s vybranou témou. Hovorené slovo, hudobné vstupy, interakcia so žiakmi a súťaže o ceny. Rovnako dáva tiež priestor mladým talentom. Pozývame vás na tento hudobno-vzdelávací zážitok!

Zdeněk Hladík

Hudební rozhovory etnických nástrojů z celého světa, které bez ohledu na kulturní, náboženské, zeměpisné či muzikologické rozdíly dokáží vždy najít společný souzvuk. Sitar, fujary, hang drum, theremin a mnoha dalších instrumentů.