Facebook YouTube
Slovensko žije jazykmi!
September 2023 – hľadáme vhodné priestory!

Listo de metiejoj (por inkluzivi en paĝojn)

Fears and Mistakes

This energetic, highly interactive and fun-filled workshop aims at tackling fears of making mistakes common among learners of foreign languages.
Through a series of improvisation games, you will get out of your comfort zone, experience how freeing it is to fail spectacularly, gracefully and joyfully, and learn to see mistakes as part of learning and becoming better. By allowing ourselves to fail and make mistakes, we learn to better handle our fears of speaking in a foreign language and make faster progress.

Hon Chong

Hon Chong is a teaching artist, improviser, actor and storyteller. He is the founder and artistic director of Funnylicious Improv Theater. He regularly performs with his troupe and alone all over Europe.
He discovered his love for improv while pursuing theater and film studies in university. He has trained with many well-known improv teachers from around the world.
Hon has utilized his skills, along with extensive acting and improv training to coach and train a wide spectrum of clients and companies in a variety of contexts.


Ako vzniká kniha

Danuša Dragulová-Faktorová

Danuša Dragulová-Faktorová, autorka tridsiatich kníh pre deti i dospelých, porozpráva deťom o tom, čo všetko treba urobiť, kým môžeme v ruke držať hotovú knihu, ale aj o svojej tvorbe a časopisoch Maxík a Zvonček. (Najmä pre žiakov I. stupňa ZŠ.)


Hudobno-jazykový kvíz: „V akom jazyku je táto pieseň?“

Viete, ako znejú thajčina a hebrejčina? Viete rozoznať rumunčinu od taliančiny? Dokážete uhádnuť, v akom jazyku je pesnička, z ktorej budete počuť krátku ukážku? Niektoré piesne a jazyky budú isto ľahké, pri iných sa ale možno ponamáhate. Príďte si zasúťažiť a možno dokonca aj vyhrať! Pripravené sú pre vás vecné ceny (áno, aj jazykové).

Matthieu Desplantes

Matthieu je z Francúzska, ale býva na Slovensku už 6 rokov. Do určitej miery hovorí po francúzsky, esperantsky, anglicky, slovensky a rusky a ovláda základy niekoľkých ďalších jazykov.


Le mani in pasta

Workshop sa skladá z dvoch častí, teoretickej a praktickej. Teoretická časť pozostáva z predstavenia jednotlivých druhov cestovín, ich názvov a pôvodu a iných zaujímavostí týkajúcich sa talianskej kuchyne a cestovín. Praktická časť pozostáva z ukážky prípravy čerstvých, ručne vyrábaných cestovín s možnosťou zapojenia účastníkov. Cieľom workshopu je predstaviť dôležitý aspekt talianskej kultúry prostredníctvom špecifickej terminológie a jazyka v prepojení s gastronómiou a talianskou kuchyňou.

Paolo Di Vico

Dr. Paolo Di Vico je vysokoškolským pedagógom talianskej lingvistiky na Katedre romanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Uris Torreggiani

Uris Torreggiani je výrobca talianskych ručne vyrábaných cestovín podľa tradičných receptúr, pôvodom z Reggio Emilia (Taliansko), ktorá je jedným z najznámejších regiónov s tradíciou talianskych cestovín, ktoré sa ešte stále vyrábajú ručne.

Adriana Korunková

Adriana Korunková vyštudovala Cudzie jazyky a kultúry v Taliansku a zároveň pracovala ako tlmočníčka. Počas workshopu bude k dispozícii ako tlmočníčka.

Mirta Ćurković

Mirta Ćurković pochádza z miešanej chorvátsko-sardínskej rodiny, no prvé tri desaťročia svojho života žila v rodnom Taliansku, kde vyštudovala cudzie jazyky a literatúry na Padovskej univerzite. Na Slovensko prišla na Valentína v roku 1999 a kvôli láske sa domov už nevrátila. Taliančinu vyučuje od roku 2000, kedy viedla prvé kurzy v Talianskom kultúrnom inštitúte. V roku 2004 skončila Master v odbore Projektovanie a riadenie kooperačných a vzdelávacích aktivít pre stredovýchodnú a balkánsku Európu. Od roku 2006 pracuje ako súdna prekladateľka a tlmočníčka. V roku 2017 sa rozhodla spestriť svoj život a vydala sa na cestu doktorandského štúdia, v rámci ktorého pôsobí na Katedre romanistiky FF UKF v Nitre v odbore Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr.

Jana Jaščurová

Jana Jaščurová študovala anglickú a taliansku filológiu na Univerzite Palackého v Olomouci a pokračovala v štúdiu talianskeho jazyka a kultúry na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V súčasnosti je študentkou doktorandského štúdia na UKF v Nitre so zameraním na Literatúru migrácie v Taliansku.


How numbers in pictures help language learners from A1 to C2

Language teachers wonder how to excite students of all levels, ideally all of them at the same time.

Imaglee Fantastic cards, Czech cards with numbers and pictures, are a combination of Pairs (pexeso), classic cards, and dominoes. They have been tested with more than one thousand children and adults (inter alia at the European Day of Languages at the Charles University in Prague).

In the workshop you will try out 10+ simple ways how to use these cards for teaching languages from the level A1 to C2. We will play with vocabulary and grammar and practice speaking, spelling and writing. Get the taste at jazykovy-koutek.cz (in Czech).

Petr Hedbávný

Petr Hedbávný vystudoval ekonomii na Univerzitě Karlově, kde přednáší kurzy Economics of the European Union a Ageing and Pensions. Procestoval přes čtyřicet zemí světa a mnohokrát zažil, jaké je to být odkázán na domluvu beze slov. Je spoluautorem Fantastických karet IMAGLEE, nástroje pro vzdělávání a inovace. Pomáhá lidem rozpoznat, rozvinout a plně zužitkovat kreativní potenciál. Od podzimu 2015 pracoval s více než tisícovkou žáků a studentů, několika stovkami učitelů a desítkami speciálních pedagogů. Usiluje o to, aby při výuce byli nadšeni žáci všech zájmů a všech stupňů pokročilosti.


Společný jazyk hudby

Účastníci se dozvědí o skrytém významu hudby v komunikaci i v celém životě a také si prakticky vyzkouší jak působí zvuk na lidský organizmus. Vyzkoušejte si např. jak si lze pěkně popovídat beze slov.

Zdeněk Hladík

Zdeněk Hladík – učil i studoval hudbu v Evropě, Austrálii a v Indii. Prošel celou řadou žánrů, od prvních kroků ve folku přes klasickou hudbu, country, jazz, rock, pop až zpět k základním kořenům hudby. Nyní se věnuje hudbě východních směrů. Je jedním z mála evropských sitáristů a s tímto nástrojem koncertuje. Spolupracuje s mnoha organizacemi jako muzikant, učitel i muzikoterapeut.


Lektorské minimum pre „jazykárov“

Niečo vieš a chceš to naučiť druhých? Chceš sa stať dobrým lektorom, ktorý využíva najnovšie neformálne metódy vzdelávania? Lektorské minimum.Jednoducho, jasne, zrozumiteľne a zábavne. Moderné základy pedagogiky, didaktiky, psychológie učenia pre 21. storočie v ére 4.priemyselnej revolúcie Industry 4.0. Toto všetko “očistené” od nekonečnej teórie, správne namixované do praktickej podoby. Práve toto nás naučí lektorka učiteľov, metodička, mentorka mládeže a expertka na tvorbu vzdelávacích programov, speechmentorka rečníkov na TEDx konferenciách a medzinárodne uznávaná autorka vzdelávacieho programu pre mládež Životológia – prvý predmet o tebe Henrieta Holúbeková.

Henrieta Holúbeková

Lektorka učiteľov, metodička, mentorka mládeže a expertka na tvorbu vzdelávacích programov, speechmentorka rečníkov na TEDx konferenciách a medzinárodne uznávaná autorka vzdelávacieho programu pre mládež „Životológia – prvý predmet o tebe“.


Improvizuj v angličtine

Ukážka krátkych improvizačných cvičení v anglickom jazyku, ktoré môžu slúžiť ako jazyková rozcvička alebo doplnok vyučovania anglického jazyka v menšej skupine študentov. Cieľovou skupinou sú učitelia anglického jazyka, ktorí majú záujem ozvláštniť svoje vyučovanie a priniesť do triedy niečo zaujímavé a nové. Počas workshopu budeme hýbať nielen mysľou, ale aj celým telom!

Silvia Hvozdíková

Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD., sa na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UKF v Nitre dlhodobo zaoberá teóriou a didaktikou vyučovania cudzích jazykov so špeciálnym zameraním na alternatívne formy a prístupy k vyučovaniu.


Učiť sa latinčinu? A prečo?

Žijeme rýchlo. O tom dnes už azda nikto nepochybuje. Denne nás zahlcuje obrovské množstvo informácií a internetový priestor nám ponúka zaručené „instantné vedomosti“. Udalosti, veci, spôsob života, kultúra, vzdelanie z blízkej aj vzdialenej minulosti sa nám môžu zdať príliš „staré“ a nezáživné, aby sme sa nad nimi zamýšľali. Z minulosti a histórie však ako ľudstvo vychádzame. A k minulosti a histórii patrí celkom jednoznačne aj latinčina. Jazyk, mnohými označovaný ako mŕtvy, ktorý na nás číha takpovediac všade a vďaka jeho stavbe sme schopní mu veľmi rýchlo porozumieť. Presvedčte sa sami! Príďte si preložiť svoje prvé latinské texty spolu s vysvetlením, prečo je to tak.

Katarína Karabová

Mgr. Katarína Karabová, PhD. vyštudovala latinčinu na Trnavskej univerzite. V súčasnosti pôsobí v Trnave na Katedre klasických jazykov, kde vyučuje latinskú gramatiku, prekladové semináre, dejiny rímskej literatúry a metriku. Vedecky sa profiluje predovšetkým v dvoch oblastiach – v patristickej literatúre a novolatinskom písomníctve s akcentom na latinské slovaciká. Pred rokom jej vyšiel preklad diela Juraja Papánka Historia gentis Slavae. Zároveň je však autorkou súboru popularizačných prednášok s cieľom priblížiť dnešnému mladému človeku klasické vzdelanie, jeho význam a miesto, ktoré v ňom má znalosť latinského jazyka, a v neposlednom rade nepopierateľné benefity spájajúce sa s jeho štúdiom.


Ukažková hodina Best English

Na hodinách používame vlastné know-how, ktoré nenájdeš nikde inde iba v licencovaných školách Lite a Best English. Učíme spôsobom, akým si sa učil rodný jazyk. Postupným opakovaním fráz, počúvaním sa naučíš viac ako cibrením gramatiky. Na hodinách hovoríš po anglicky až 80% času a precvičuješ komunikáciu. Ide o prepracovaný systém, pri ktorom získaš aktivnú slovnú zásobu a vetnú skladbu. Na hodinách hovoríš veľa a rozprávaš sa s rôznymi ľuďmi. Takto postupne vytrénuješ samého seba v komunikácii. Po niekoľkých hodinách angličtiny u nás sa prestaneš hanbiť. Učitelia v Best English sú ako jediní na Slovensku vyškolení k tomu, aby dokázali rozoznať a zvládnuť prekážky, na ktoré môžu študenti počas štúdia angličtiny naraziť.

Lenka Karšayová

Lenka Karšayová je zakladateľka a riaditeľka anglickej školy Best English v Bratislave. Mnoho rokov vyučuje angličtinu a má v obore veľa praktických skúseností. Už vyše 7 rokov sa venuje vzdelávaniu dospelých špeciálnou metódou, ktorá je nová, veľmi jednoduchá a zároveň efektívna.


Ako sa NAOZAJ naučiť rozprávať v cudzom jazyku?

Tipy z praxe, ako sa rozrozprávať v akomkoľvek cudzom jazyku. Ukážeme si praktické príklady na otázky a odpovede, ako reagovať, keď nerozumieme a ako sa v tom systematicky zlepšovať. Okrem iného budeme hovoriť aj o tom, ako si nájsť čas na učenie sa jazykov, ako vyťažiť z pobytu v zahraničí maximum a čo robiť, ak v okolí nemáte native spíkra, ale chcete precvičovať jazyk. Súčasťou semináru budú praktické cvičenia na time management a aktívne počúvanie. Za priaznivých podmienok si naučené tipy hneď vyskúšame aj v praxi!

Tímea Krauszová

Timka je blogerka, redaktorka a jazykový nadšenec. Vyštudovala prekladateľstvo a tlmočníctvo a pochádza z bilingválneho prostredia. Prostredníctvom svojho blogu šíri motiváciu a delí sa o praktické rady týkajúce sa spravovania času, efektívneho štúdia a dospievania. Je hrdá Bifľomorka, ľúbi čokoládu a najradšej by sa celé dni len rozprávala.


Spoločná tvorivá činnosť ako ponor do cudzieho jazyka (Interaktívna komunikácia k zvládnutiu základov cudzieho jazyka – ruský jazyk)

Vytváranie komunikatívnych situácií v procese prípravy divadelných štúdií, ktoré vyžadujú analýzu a komenár cudzom jazyku (ruský jazyk).

Natalia Lobunová

Prednášky bude viesť Natalia Lobunová, filologička, lektorká, spisovateľka, režisérka Petrohradského divadla Ne-Kabuki a Bratislavského divadla OMNIBUS.


Naučte sa učiť slovíčka metódou Goldlist!

Ak sa vám ťažko pamätajú slovíčka, a chceli by ste sa učiť slovíčka tak, že sa ich vlastne vôbec neučíte, tak tento workshop by ste si nemali nechať ujsť. Metóda Goldlist je o obyčajnom vypisovaní si slovíčok a fráz do zošita v pravidelných intervaloch. Nič sa nesnažíte zapamätať si, a predsa si o dva týždne budete pamätať 30% vypísaných slov! Táto metóda si získala tisíce fanúšikov po celom svete, príďte si ju osvojiť aj vy. Lýdia Machová so svojím tímom z Jazykového mentoringu vám dajú kompletný návod, ako na ňu, tak že sa hneď v ten deň môžete začať učiť úplne inak – zábavne, nenútene, a efektívne!

Ako za 5 minút získate tisíce nahrávok v cudzom jazyku: zadarmo!

Zvýšilo by to záujem a ľudia by brali účasť na LF serióznejšie) Učíte sa cudzí jazyk a ešte ste neobjavili čarovný svet podcastov? Ide o zvukové nahrávky na štýl rozhlasových programov, ktoré tvoria ľudia po celom svete na najrôznejšie témy. Každý z nás si ich dokáže za pár minút stiahnuť do mobilu. Je to neoceniteľný zdroj v učení sa angličtiny, nemčiny či akéhokoľvek cudzieho jazyka. Na tomto workshope Jazykového mentoringu si zaručene nájdete podcast, ktorý vás bude baviť, ktorý je vhodný pre vašu jazykovú úroveň, a pomocou ktorého svoju jazykovú úroveň s ľahkosťou posuniete o stupeň vyššie. (Na workshop je odporúčané priniesť si nabitý smartfón alebo tablet a slúchadlá.)

Lýdia Machová

Lýdia Machová, PhD. je na Slovensku už pomerne známa polyglotka a jazyková mentorka. Sama sa naučila 9 jazykov, z ktorých 7 ovláda plynule, a jej životnou misiou je pomôcť aj iným ľuďom naučiť sa cudzie jazyky s radosťou a ľahkosťou. Je presvedčená, že na jazyky nie je potrebný talent, človek si skrátka len musí nájsť metódy, ktoré mu sadnú. A tých je mnoho! So svojím 6-členným tímom Jazykového mentoringu pomohli už tisícom ľudí nielen doma, ale aj vo svete. Lýdiu ste mohli zachytiť vo viacerých slovenských médiách (Inkognito, Trochu inak, viaceré časopisy a noviny) a tiež na prestížnej stránke ted.com, kde jej prednášku o učení sa jazykov videlo už viac ako 5 miliónov ľudí.


Odborná ruská terminológia: „kuchynská“ reč

Radi varíte a chcete sa zdokonaliť v ruštine? Tak je toto cvičenie ako šité na mieru pre Vás! Vrámci našej hodiny Vás zoznámim s najdôležitejšou slovnou zásobou z kuchyne a pozrieme si ako sa povedia rôzne techniky prípravy jedla po rusky.

Andrej Molnár

Volám sa Andrej Molnár, žijem a pracujem vo Viedni už viac ako desať rokov a vo svojom voľnom čase sa venujem jazykom – či už profesionálne alebo rekreačne. Jazykovej pedagógií sa venujem už od svojich štrnástich rokov a štúdium cudzích jazykov sa pre mňa stalo celoživotnou vášňou. V rámci pedagogickej činnosti sa venujem hlavne výučbe nemeckého, anglického a ruského jazyka.

Medzi moje jazykové „preferencie“ môžem jednoznačne zaradiť jazyky Ázie, ktoré považujem za obzvlášť fascinujúce, a o ktorých rád rozprávam aj ostatným ľuďom. To sa samozrejme neobmedzuje len na jazyky samotné – kulturológia je taktiež neodmysliteľnou súčasťou správneho štúdia jazykov, čo je jeden z dôvodou, prečo sa zaoberám aj takými vecami, ako je filozofia krajín Ázie.


Skutočný svet bratov Grimmovcov

Slovensko-nemecký workshop Vás trochu netradične prevedie svetom rozprávok bratov Grimmovcov. Na ceste môžete stretnúť známe postavy príbehov, ktoré ukážu svoju nepoznanú tvár. Je naozaj všetko také, ako sa zdá? Dozviete na workshope, ktorý je podporovaný projektom APVV-17-0071 Podpora čitateľskej gramotnosti v materinskom a cudzom jazyku.

Erwin Weiss

Mgr. Ervín Weiss, PhD. sa zaoberá historickou gramatikou nemeckého jazyka a analýzou nemeckých textov. Vyučuje morfológiu, syntax, historickú gramatiku nemeckého jazyka.

Svetlana Stančeková

Mgr. Ing. Svetlana Stančeková pôsobí na Katedre germanistiky FF UKF v Nitre a vo svojej práci sa zaoberá afektívnou zložkou v procese učenia sa cudzieho jazyka.

Anikó Ficzere

Mgr. Anikó Ficzere sa zaoberá motiváciou a komunikatívnymi zručnosťami v osvojovaní si cudzieho jazyka. Na Katedre germanistiky FF UKF v Nitre vyučuje psychológiu sociálnej komunikácie a seminár mediácie.