Facebook YouTube
Slovensko žije jazykmi!
September 2023 – hľadáme vhodné priestory!

Priskriboj de lingvokursoj (por inkluzivi)

Bieloruský jazyk naživo!

Absolvujte krátky kurz bieloruského jazyka. Lektorka, pôsobiaca na našej katedre vám hravou formou ukážu, že učiť sa tieto jazyky nie je vôbec náročné.

Anna Shvaba

V roku 2008 ukončila štúdium na Filologickej fakulte Bieloruskej štátnej univerzity v Minsku, v špecializácii učiteľ bieloruského jazyka a literatúry. V roku 2013 na svojej domovskej univerzite ukončila ašpirantúru v špecializácii Folkloristika. V rokoch 2014 – 2015 pracovala na Katedre slovanskej filológie v Inštitúte filológie Kyjevskej štátnej univerzity Tarasa Ševčenka v Kyjeve. Od roku 2016 pôsobí ako lektorka bieloruského jazyka na Katedre rusistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Jej odborná profilácia je zameraná na tradičnú kultúru Bieloruska a iných slovanských národov v porovnávacom aspekte a na výučbu bieloruského jazyka ako cudzieho.


Čuvaština

Olga Khrastinova

Olga Khrastinova, rodený hovorca ruského a čuvašského jazykov, lektorka ruského a anglického jazykov, doktorandka na Prešovskej univerzite v Prešove.


Esperanto – najľahší jazyk na svete!

Počuli ste už o esperante? Je to najľahšie naučiteľný medzinárodný jazyk na svete – zvládnuť sa dá za 3-6 mesiacov na dobrú komunikačnú úroveň, za 1-2 roky na úroveň rodeného hovoriaceho. Veľmi ľahko a rýchlo sa dá nie len naučiť, ale aj používať – esperantisti totižto žijú po celom svete, je preto možné sa s nimi stretnúť v rôznych krajinách.

Na tomto rýchlokurze sa naučíte základy tohto jazyka od nuly až po úroveň stredne pokročilý. Príďte sa presvedčiť, že esperanto naozaj stojí za to! Tento jazyk je veľmi vhodný ako pre tých, čo zúfalo zápasia zo snahou naučiť sa aspoň jeden cudzí jazyk, tak pre „zberateľov jazykov“, polyglotov a podobných jazykových nadšencov.

Peter Baláž

Kurz povedie priamo predseda Slovenskej Esperantskej Federácie (SKEF) a hlavný organizátor podujatia LingvaFest’. Tomuto jazyku sa venuje už 20 rokov (od skončenia strednej školy), v dnešnej dobe ako koordinátor medzinárodného občianskeho združenia „Edukácia@Internet“ používa tento jazyk denne (esperanto v tomto združení totižto funguje ako jediný spoločný pracovný jazyk). V roku 2012 získal medzinárodné prestížne ocenenie „Esperantista roka“, ako doteraz najmladší laureát.


Quatre saisons et des chansons

Krátky kurz francúzskeho jazyka, ktorý bude zameraný na objavovanie štyroch ročných období prostredníctvom francúzskych piesní a aktivít určených na rozvíjanie komunikačných kompetencií vo francúzštine kreatívnou a zábavnou formou. Aktivity sú koncipované pre začiatočníkov (A2) až mierne a stredne pokročilých (B1-B2) účastníkov vo francúzskom jazyku.

Stéphane Tardy, Mária Lalinská

Učitelia francúzskeho jazyka v rámci Katedry romanistiky FF UKF v Nitre.


Introduction to French

Is that the best French lesson I’ve ever had or just the ultimate proof that French is an amazing langage? A French class by me – and your chance to realise how amazing and not that difficult it is. Come and see that you can, too, speak the langage of Molière.

Léa Pillot–Colin

Went to the crossroads of the worlds to discover it, I became a volunteer at E@I a little by chance and a lot by passion. I do not speak Slovak but I love to try. Do not hesitate to talk to me if you find me. If I’m not here, it’s because I have a migraine.


Rýchlokurz gréckeho jazyka pre začiatočníkov

Obsahom prezentácie bude rýchlokurz moderného gréckeho jazyka, t.j. jazyka súčasného Grécka. V úvode sa priblížia hlavné znaky gréckeho jazyka, jeho dlhovekosť pokrývajúca viac než tri tisícročia, jeho medzinárodný význam ako prameňa mnohých internacionalizmov, jeho prínos a vplyv na vývoj našej kultúry a spôsob myslenia. Prednesú sa dôvody, prečo sa učiť gréčtinu a aké možnosti majú záujemcovia v Bratislave.

Eleni Emmanouil

Eleni Emmanouil je pridelená učiteľka z gréckeho Ministerstva školstva, výskumu a náboženstva v odbore grécky jazyk v Bratislave. Zároveň pokrýva aj časť výučby moderného gréckeho jazyka na Filozoficka fakulta Univerzity Komenského.

Renáta Mokošová

Mgr. Renáta Mokošová je internou doktorandkou Katedry klasickej a semitskej filológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave so zameraním na grécky jazyk v odbore translatológia.


Gruzínčina pre začiatočníkov

Gruzínsko, malá krajina na Kaukaze, má nielen veľkolepé hory, nádhernú architektúru a chutné jedlo, ale aj unikátny jazyk. Je unikátny svojou peknou abecedou, svojou zvlaštnou gramatikou a svojimi neobvyklými hláskami. Na tomto rýchlokurze sa naučíte základné frázy a dozviete sa o najmimoriadnejších črtách gruzínčiny.

Matthieu Desplantes

Matthieu je z Francúzska, ale býva na Slovensku už 6 rokov. Do určitej miery hovorí po francúzsky, esperantsky, anglicky, slovensky a rusky a ovláda základy niekoľkých ďalších jazykov.


Chetitčina

Kultúrne najdôležitejší a najlepšie doložený jazyk anatolskej skupiny a najstarší doložený indoeurópsky jazyk (od 17.st. p.n.l.) zapisovaný klinovým písmom. Nápisy prevažne pochádzajú z hlinených tabuliek nájdených v archíve hlavného mesta Chetitov Chattušaš. Jednou z otázok chetitskej jazykovedy je postavenie chetitčiny v rámci indoeurópskej jazykovej rodiny a jej vzťah k prajazyku. Gramatika chetitčiny je relatívne jednoduchá. Jej štruktúra ako aj ďalšie aspekty jazyka budú predstavené na ukážkach z vybraných zachovaných textov.

Tocharčina

Tocharčina (resp. dva tocharské jazyky: tocharčina A a tocharčina B): najvýchodnejší indoeurópsky jazyk, ktorým sa hovorilo v dnešnej čínskej provincii Xinjiang (Ujgurská autonómna oblasť Sin-ťiang).

Barbora Machajdíková

Odborná asistentka na Katedre klasickej filológie FiF UK so zameraním na historickú gramatiku latinčiny a gréčtiny, PhD. práca bola z oblasti jazykovedy a filológie jazykov starovekej Itálie. K starým indoeurópskym jazykom (okrem latinčiny a gréčtiny) som sa dostala cez svojho školiteľa indoeuropeistu z Viedenskej Univerzity prof. H. Eichnera.


Rýchlokurz japončiny

Na mojom rýchlokurze sa dozviete informácie o histórii znakov, zopár užitočných fráz, dozviete sa ako rozpráva samuraj alebo súčasný slang a… zažijete veľa zábavy!

Fedor Zajac

Japončinu som sa aktívne učil vyše 8 rokov a asi 4 roky som ju aj súkromne vyučoval. Moje úsilie ďalej sa zdokonaľovat v tomto jazyku prerušili všedné problémy pracujúceho človeka a rodinného života. Niekedy sa mi podarí nájsť si chvíľu opäť oprášiť zabudnuté znalosti či naučiť sa niečo nové.


Latinčina priamou metódou (pre začiatočníkov)

Roma in Italia est. Italia in Europa est. Aegyptus in Europa non est, Aegyptus in Africa est. Estne Nilus in Europa? Nilus in Europa non est. Ubi est Nilus? Nilus in Africa est. Nilus fluvius est. Danuvius quoque fluvius est.

Latinčina je najznámejší, pre európsku kultúru najdôležitejší a pre rozvoj jazykových zručností najužitočnejší mŕtvy jazyk. Hoci je mŕtvy, stále žije v rôznych podobách. Aj učiť sa ho môžete živou formou – nie prostredníctvom vzorov a tabuliek, pravidiel a ich výnimiek, ale priamou metódou – spontánne a intuitívne, aj za pomocí piesní, ako živý jazyk.

Ľudmila Buzássyová

Doc. Mgr. Ľudmila Buzássyová, PhD. pracuje na Katedre klasickej a semitskej filológie FiFUK v Bratislave, kde vyučuje latinský jazyk; popri iných odborných predmetoch príležitostne vedie aj kurz antickej drámy zameraný na prípravu divadelného vystúpenia v latinčine.

Sebastian Krasnovský

Mgr. Sebastian Krasnovský absolvoval štúdium archívnictva a pomocných vied historických na FiFUK v Bratislave, počas neho kurz latinčiny priamou metódou na Accademia Vivarium Novum vo Frascati v Taliansku, v súčasnosti študuje na Medieval Studies Department na CEU v Budapešti.


Maďarčina

Marianna Sitárová Husáriková

Mgr. Marianna Sitárová Husáriková je lektorkou maďarského jazyka s dlhoročnou praxou vo vedení kurzov pre dospelých v Maďarskom inštitúte v Bratislave a zároveň spoluautorkou učebnice Maďarčina pre samoukov, ktorá vyšla vo vydavateľstve SPN v roku 2010.


Nemčina

Katarína Nosková

Študovala učiteľstvo akademických predmetov slovenský jazyk a literatúra a nemecký jazyk a literatúra (Bc.). Následne absolvovala seminár pre učiteľov esperanta na UAM v Poznani a zložila skúšky C1. Je autorkou online kurzov slovenčiny pre cudzincov (A1, A2) na slovake.eu. Prekladá zo slovenčiny, češtiny, nemčiny a esperanta, tlmočí počas výletov po Slovensku pre účastníkov Letnej školy esperanta. V minulosti sa krátko venovala španielčine, na základnej úrovni sa dorozumie po poľsky a rada by sa naučila po rusky. Vydala krátku publikáciu Slovaka konversacio skize, prekladá a robí jazykové korektúry kníh v slovenčine a esperante. V tomto školskom roku vychádza jej minikurz esperanta pre deti v časopise Maxík.


Polština

Jiří Muryc

Pracuje jako odborný asistent na katedře slavistiky Ostravské univerzity. Zde také absolvoval magisterské a doktorské studium v oboru polský jazyk. Věnuje se jazykovým kontaktům a srovnávací gramatice polštiny a češtiny, překladatelství, tlumočnictví a výuce polštiny jako cizího jazyka.


Rýchlokurz rómskeho jazyka pre začiatočníkov

Milan Samko

Milan Samko pôsobí ako odborný asistent v Ústave romologických štúdií FSVaZ UKF v Nitre, kde sa zaoberá hlavne rómskym jazykom.


Rumunčina

Chceli by ste vycestovať do Rumunska, spoznávať jeho krásy? Chceli by ste komunikovať samostatne, vypýtať si občerstvenie (kávu, obed, pivo atď.) či opýtať sa na cestu, cenu, nájsť ubytovanie alebo iné? Komunikačnou metódou vás v rýchlosti dostanem do obrazu a naučím niektoré kľúčové výrazy a slová.

Kristina Kmety

Pochádzam z Rumunska, z komunity tamojších Slovákov. Už niekoľko rokov žijem na Slovensku, pracujem v petrochemickej industrii a vo voľnom čase sa venujem prekladom z a do rumunského jazyka.


Ruský jazyk naživo!

Absolvujte krátky kurz ruského jazyka. Lektorka, pôsobiaca na našej katedre vám hravou formou ukážu, že učiť sa tieto jazyky nie je vôbec náročné.

Mgr. Ekaterina Matiushenko, PhD.

V roku 2010 ukončila štúdium na Volgogradskej štátnej pedagogickej univerzite v špecializácii lingvista, prekladateľ anglický jazyk – ruský jazyk. V roku 2013 obhájila dizertačnú prácu na tému „Dynamické procesy v jazyku časopisu pre mládež“. Od ukončenia štúdia pracovala ako učiteľ ruského jazyka ako cudzieho na niekoľkých univerzitách, prevažne vo Volgograde. Absolvovala niekoľko pracovných stáží v zahraničí (napr. 2017 Changchun, Čína; 2018 Plzeň, Česká republika). Odborne sa profiluje v oblasti interkultúrnej komunikácie, metodiky vyučovania ruského jazyka ako cudzieho, štylistiky súčasného ruského jazyka. Na Katedre rusistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pôsobí ako lektorka ruského jazyka od októbra 2018.


Slovenský posunkový jazyk

Krátky kurz slovenského posunkového jazyka bude zameraný na elementárne posunky a frázy pre potrebnú komunikáciu s nepočujúcimi používateľmi slovenského posunkového jazyka ako prirodzeného jazyka slovenskej komunity nepočujúcich. Vyučuje sa priamou metódou prostredníctvom vizuálno-motorickej povahy jazyka.

Roman Vojtechovský

PaedDr. Bc. Roman Vojtechovský (SNEPEDA) je ťažko nedoslýchavý. Na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove vyštudoval odbor pedagogika mentálne postihnutých (1999 − 2004). Rigoróznu prácu obhájil v odbore učiteľstvo pre špeciálne školy – pedagogika sluchovo postihnutých (2009), získal titul PaedDr. Je absolventom denného bakalárskeho štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, odbor čeština v komunikácii nepočujúcich, ktoré ukončil v roku 2012. V súčasnosti je zamestnaný ako odborný pracovník v Centre podpory študentov so špecifickými potrebami na Univerzite Komenského v Bratislave, kde sa zväčša momentálne venuje prekladovému slovníku slovenského jazyka — slovenského posunkového jazyka pre odbornú terminológiu a viacjazyčnému výkladovému slovníku online — Dictio.info. Externe moderuje krátke večerné Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku na Dvojke, ktoré sú primárne určené nepočujúcim divákom. Okrem nich svoj čas venuje aj Posunky.sk: Prekladovému slovníku slovenského jazyka – slovenského posunkového jazyka ako lexikograf.


Hablemos español s mexickou telenovelou – rýchlokurz španielskeho jazyka

Častokrát mávame z vecí „španielsku dedinu“. Najmä vtedy, keď im nerozumieme. Skúšali ste si niekedy púšťať video či film v španielčine a vôbec ste mu nerozumeli? Ukážeme Vám, že stačí 45 minút na to, aby ste sa za pomoci lektorov, audiovizuálnej techniky a prostredníctvom priamej metódy naučili základné frázy španielskeho jazyka, vďaka čomu budete schopní komunikovať s inými a odpovedať na otázky priamo v španielčine, a to s použitím aktuálne nadobudnutej slovnej zásoby. ¡Nos vemos en LingvaFest’!

Zuzana Civáňová

Zuzana Civáňová vyštudovala učiteľstvo ruského jazyka a literatúry a španielskeho jazyka a literatúry na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Výučbe španielčiny sa venuje už 10 rokov. V súčasnosti vyučuje na Katedre romanistiky FF UKF v Nitre španielsky jazyk, španielsku literatúru 20. storočia, ako aj metodiku vyučovania španielčiny.

Monika Brezováková

Monika Brezováková je absolventkou učiteľského štúdia španielskeho jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V súčasnosti je študentkou doktorandského štúdia na Katedre romanistiky FF UKF v Nitre, kde sa venuje výskumu hispanoamerickej literatúry, konkrétne hispanoamerickej exilovej tvorbe.

Mirko Lampis

Mirko Lampis pochádza zo Sardínie a v súčasnosti pôsobí ako docent odboru cudzie jazyky a kultúry na Katedre romanistiky FF UKF v Nitre, kde vyučuje fonetiku a lexikológiu španielskeho jazyka, konverzácie v španielčine či semiotickú analýzu textu. Je autorom viacerých kníh o semiotike. Miluje svoju prácu.


Stará gréčtina ako kľúč k reči lekárov

Hoci sa za jazyk medicíny považuje latinčina, veľká časť termínov tohto odboru má svoj pôvod v gréčtine. Grécky jazyk sa uplatňuje najmä tam, kde je žiadúce stručne vyjadriť to, na čo by sme vo väčšine jazykov potrebovali viacero slov (napr. pod pojmom „tromboflebitída“ sa skrýva „zápal žíl sprevádzaný zrážaním krvi“), a preto sa s ním stretneme najmä pri názvoch chorôb, zákrokov či vyšetrení. Pre lepšiu orientáciu v týchto termínoch si predstavíme niekoľko slovotvorných gréckych zložiek, kombinácie ktorých nám odhalia význam bežne používaných lekárskych termínov.

Ema Pavľáková

Dr. Ema Pavľáková svoju dizertačnú prácu pisala o gréckych nápisoch na amuletoch.


Taliansky Kultúrny Inštitút ako ho možno nepoznáte spojený s ochutnávkou hodiny taliančiny

Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave je úradom talianskeho Ministerstva zahraničných vecí a kultúrnym oddelením Talianskeho veľvyslanectva. Jeho cieľom je propagovať taliansky jazyk a kultúru na Slovensku a organizovať kultúrne podujatia v oblasti umenia a vedy.

Neoddeliteľnou súčasťou týchto aktivít sú jazykové kurzy taliančiny. V IIC sú postavené na metódach komunikatívneho prístupu: dôraz je kladený na aktivitu študenta, ktorý sa učí prostredníctvom práce v dvojici, v skupine a vďaka situačným hrám. Učiteľ plní úlohu zjednodušovateľa komunikácie – Používanie talianskeho jazyka má na hodinách dominantné až výlučné postavenie. Ukážku hodiny taliančiny môžete ochutnať aj vy, priamo na LingvaFeste 2019.

Michal Kollár

Michal Kollár študoval na talianskom bilingválnom gymnáziu, neskôr Taliansky jazyk a literatúru na Pedagogickej Fakulte Univerzity Komenského. Po ukončení štúdia pôsobil ako učiteľ Talianskeho jazyka na Gymnáziu Ladislava Sáru. V roku 2002 sa po prvýkrát postavil pred študentov Talianskeho kultúrneho inštitútu a odvtedy nie a nie prestať. Miluje Taliansko, jeho kultúru, temperament, dolce far niente a nadovšetko taliansku kuchyňu.


Toki pona

Toki Pona je umelý jazyk vytvorený kanadskou prekladateľkou Sonjou Langovou tak, aby bol čo najjednoduchší a mal črty, ktoré sú spoločné vätšine kultúr sveta. S trochou nadsázky sa dá povedať, že ide o jazyk, ktorý sa môžete naučiť za jedno daždivé odpoludnie. Jazyk nemá ambíciu stať sa medzinárodným jazykom, no má byť zdrojom zábavy a možno aj pomôcť odkryť základné významy zložitých slov, ktoré používame každý deň.

Medzislovančina

Medzislovančina je projekt jazyka, ktorý má byť ľahko zrozumiteľný hovoriacim slovanských jazykov bez prílišného učenia a uľahčiť tak komunikáciu medzi slovanskými národmi. Jeho prostredníctvom je možné zdeliť informácie veľkému množství ľudí bez potreby ich prekladu do viacerých slovanských jazykov.

Václav Zouzalík

Som jazykový nadšenec, esperantista a polyglot so záujmom o umelé jazyky. V roku 2015 som spoluorganizoval prvé medzinárodné stretnutie hovoriacich minimalistickým jazykom Toki Pona a ako tlmočník som sa účastnil aj medzislovanskej konferencie v roku 2017.


Poďme sa učiť po turecky!

Učte sa po turecky a zažite ducha Anatólie – kolísky civilizácií a kultúry. Objavte s turečtinou farby a chute všetkých kultúr, žijúcich spoločne v jednej harmónii. Náš kurz tureckého jazyka je vhodný pre všetkých študentov.

Hatice Dilek Çağ

Mgr. Hatice Dilek ÇAĞ je lektorkou tureckého jazyka na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Zároveň pokračuje v doktorandskom štúdiu výuky tureckého jazyka na Univerzite Cerrahpaşa v Istanbule.


Ukrainian language

In my lecture about Ukrainian language we Will trace the development of the language from the first references in ancient documents up to its the modern state. We will also find the closest relatives of the Ukrainian language and learn some useful phrases.

Iryna Bykova

I live in Bratislava but I come from Ukraine. I teach Russian, English and German at a language school.


Ukrajinský jazyk naživo!

Absolvujte krátky kurz ukrajinského jazyka. Lektorka, pôsobiaca na našej katedre vám hravou formou ukážu, že učiť sa tieto jazyky nie je vôbec náročné.

Doc. Olena Pavlivna Kumeda, CSc.

V roku 2003 ukončila štúdium na Filologickej fakulte Sumskej štátnej pedagogickej univerzity A.S. Makarenka v Sumách v špecializácii učiteľ ukrajinského jazyka a literatúry. V roku 2011 v Inštitúte ukrajinského jazyka Ukrajinskej akadémie vied obhájila dizertačnú prácu a od roku 2012 pôsobí ako docentka na Katedre ukrajinského jazyka na domovskej univerzite. Odborne sa profiluje v problematike vzniku a vývoja ukrajinského jazyka, dejinách spisovnej ukrajinčiny, v problematike koexistencie dialektov a spisovného jazyka. Od roku 2017 pôsobí ako lektorka ukrajinského jazyka na Katedre rusistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.