Facebook YouTube
Slovensko žije jazykmi!
September 2023 – hľadáme vhodné priestory!

Sponzori

Boli by ste radi sponzorom prvého medzinárodného jazykového festivalu na Slovensku? Počas dvoch dní, nabitých bohatým programom očakávame 2000-4000 návštevníkov, pre ktorých sú jazyky záľubou, výzvou, povolaním, či nevyhnutnosťou. Dajte im o sebe či o vašich produktoch (kurzoch, knihách, aplikáciach…) vedieť!

V prípade záujmu o sponzorstvo kontaktujte: Peter Baláž (peter.balaz@lingvafest.sk).

Ďakujeme!