Facebook
Bratislavo vivas per lingvoj!
26-a kaj 27-a de septembro 2019 – Ekonomika universitato en Bratislavo

Standoj

En nia festivalo vi povas antaŭĝoji pri la budoj de la jenaj ekspoziciantoj:

Edukácia@Internet
Štátny pedagogický ústav
Jazykový mentoring
WocaBee
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Univerzita Konštantína Filozofa, Jazykové centrum
Katolícka univerzita v Ružomberku
Österreich Institut Bratislava
American Councils for International Education
KAVA-PECH
Ruské centrum vedy a kultúry

Ni iom post iom aldonos ekspoziciantoj. Se vi interesiĝas pri partopreno, vidu ĉi tie.