Facebook
Bratislava lives through languages!
September 26-27, 2019 – University of Economics, Bratislava

Stands

During our festival, you will be able to visit the stands of these organisations:

Edukácia@Internet
Slovenská esperantská federácia
Štátny pedagogický ústav
Európska komisia
Jazykový mentoring
WocaBee
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Univerzita Konštantína Filozofa, Jazykové centrum
Katolícka univerzita v Ružomberku
Österreich Institut Bratislava
American Councils for International Education
KAVA-PECH
Ruské centrum vedy a kultúry
PLUS Academia
Poľský inštitút v Bratislave
Embassy of Greece in Bratislava
Lingea
Domov použitých kníh
Estudia español en España
Gymnázium, Ul. Ladislava Sáru č. 1, Bratislava
Daxen

Exhibitors will be added to this page. If you are interested in participating, please see here.