Facebook YouTube
Slovensko žije jazykmi!
September 2023 – hľadáme vhodné priestory!

Tvorivé dielne

Počas podujatia sa bude konať viacero tvorivých dielní (workshopov), na ktorých sa bude dať vyskúšať si niečo nové a všeličo zaujímavé naučiť. Postupne ich tu predstavíme.