Facebook
Bratislava žije jazykmi!
26.-27. septembra 2019 – Ekonomická univerzita v Bratislave

Výstavné stánky

Na týchto vystavovateľov sa už môžete tešiť na našom festivale:

Edukácia@Internet
Slovenská esperantská federácia
Štátny pedagogický ústav
Európska komisia
Jazykový mentoring
WocaBee
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Univerzita Konštantína Filozofa, Jazykové centrum
Katolícka univerzita v Ružomberku
Österreich Institut Bratislava
American Councils for International Education
KAVA-PECH
Ruské centrum vedy a kultúry
PLUS Academia
Poľský inštitút v Bratislave
Embassy of Greece in Bratislava
Lingea
Domov použitých kníh
Estudia español en España
Gymnázium, Ul. Ladislava Sáru č. 1, Bratislava
Daxen

Vystavovateľov budeme priebežne dopĺňať na stránku. Ak máte aj vy záujem o účasť, pozrite sa sem.