Facebook
Bratislava žije jazykmi!
26.-27. septembra 2019 – Ekonomická univerzita v Bratislave

Výstavné stánky

Na týchto vystavovateľov sa už môžete tešiť na našom festivale:

Edukácia@Internet
Štátny pedagogický ústav
Jazykový mentoring
WocaBee
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Univerzita Konštantína Filozofa, Jazykové centrum
Katolícka univerzita v Ružomberku
Österreich Institut Bratislava
American Councils for International Education
KAVA-PECH
Ruské centrum vedy a kultúry

Vystavovateľov budeme priebežne dopĺňať na stránku. Ak máte aj vy záujem o účasť, pozrite sa sem.