Facebook
Bratislava žije jazykmi!
26.-27. septembra 2019 – Ekonomická univerzita v Bratislave

Ako pricestovať

Ako sa dostanete na LingvaFest’?

Jednoducho. Pri univerzite sa nachádza zastávka Ekonomická univerzita, na ktorú chodí niekoľko autobusov: 68, 87, 88, 90, 98. Konkrétny spoj si môžete nájsť na stránke bratislavskej mestskej hromadnej dopravy.

Adresa:

Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
Slovensko

Vchod do Ekonomickej univerzity vyzerá takto:

Ak prídete na akciu autom alebo autobusom (školy), odporúčame použiť vonkajšie parkovisko, na ktoré je prístup z ulice Májovej – viď obrázok.

Pozrite si bližšie detailnú mapu aerálu: